"Maine Coon" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

thumb| '''Maine Coon''' ("Mái-ín-kún") sī chi̍t khoán tōa-hêng ê ke-niau phín-chéng.… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
thumb| '''Maine Coon''' ("Mái-ín-kún") sī chi̍t khoán tōa-hêng ê ke-niau phín-chéng.… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者