"Maine Coon" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
thumb| '''Maine Coon''' ("Mái-ín-kún") sī chi̍t khoán tōa-hêng ê ke-niau phín-chéng.… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
 
[[File:MaineCoonSilverTabby.jpg|thumb|]]
'''Maine Coon''' ("Mái-ín-kún") sī chi̍t khoán tōa-hêng ê [[niau-á|ke-niau]] [[niau ê phín-chéng|phín-chéng]]. In ê te̍k-se̍k sī gōa-piáu kiam gâu lia̍h-mi̍h ê lêng-le̍k. Che sī [[Pak Bí-chiu]] siāng kó͘ ê chi̍t khoán [[thian-jiân phín-chéng]] (m̄-sī keng-kòe te̍k-pia̍t khòng-chè, sī chāi-tē tn̂g sî-kan hoat-tián chhut--lâi- ê chéng), sī [[Maine]] chiu chāi-lâi ê niau chéng, koh sī hit chiu ê [[Bí-kok ê chiu chò-phōaⁿ tōng-bu̍t lia̍t-toaⁿ|koan-hong chiu-niau]].
 
{{stub}}
匿名使用者