"Lionsgate Films" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Lionsgate Films''' sī Bí-kok ê tiān-iáⁿ chè-chok kiam tiān-iáⁿ hoat-hêng chè-chok-só͘, pún-siā tī Santa Monica, chū Canada khai-ki,… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
 
'''Lionsgate Films''' sī [[Bí-kok]] ê tiān-iáⁿ chè-chok kiam tiān-iáⁿ hoat-hêng chè-chok-só͘, pún-siā tī [[Santa Monica, California|Santa Monica]], chū [[Canada]] khai-ki, chhōa-thâu ê pō͘-mn̂g sī [[Lionsgate Entertainment]].
 
{{stub}}
匿名使用者