"Ńg Chong-ha̍p I-īⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Ńg Chong-ha̍p I-īⁿ''' (阮綜合醫院) sī [[Tâi-oân]] [[Ko-hiông-chhī]] ê chi̍t keng pēⁿ-īⁿ, iin khah-chá kiò '''Ńg Gōa-kho, Lāi-khō I-īⁿ''' (阮外科、內科醫院), chāi-tē-lâng tiāⁿ kiò '''Ńg Gōa-kho''' (阮外科). I siāng-chá sī [[Ńg Tiâu-eng]] tī 1950 nî chhòng-pān ê '''Ńg Lāi-jî-kho Chín-só͘''' (阮內兒科診所).
 
== Chham-khó ==
匿名使用者