"Elena Cornaro Piscopia" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

thumb '''Elena Lucrezia Cornaro Piscopia''', mā hō '''Helen Cornaro''' (1646 nî 6 goe̍h 5 hō – 1684 nî 7 goe̍h 26), sī… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
thumb '''Elena Lucrezia Cornaro Piscopia''', mā hō '''Helen Cornaro''' (1646 nî 6 goe̍h 5 hō – 1684 nî 7 goe̍h 26), sī… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者