"Venezia" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (BOT: chiàu it:Venezia ka-thiam {{Demografia/Venezia}})
無編輯摘要
}}
 
'''Venezia''' (óa-im: "Be-né-chi-á" [[Veneto-gí]]: ''Venexia'' óa-im: "Be-né-si-á") sī [[Italia]] pak-pō͘ ê siâⁿ-chhī, [[Veneto]] [[toā-khu]] ê siú-hú, hêng-chèng-khu jîn-kháu ū 27 bān. I-ê kū-siâⁿ sī tī [[Venezia Loē-hái]] tiong ê chi̍t kûn sió-tó͘ téng-bīn.
 
Venezia tī le̍k-sú-siōng pat sī [[Venezia Kiōng-hô-kok]] ê siú-to͘, tī [[Tē-tiong-hái]] iân-hoāⁿ kiàn-li̍p chin chē [[si̍t-bîn-tē]]. Hiān-sî ê Venezia sī sè-kài chai-miâ ê koan-kong tiám, siâⁿ lāi ê [[ūn-hô]], kiàn-tio̍k kap bûn-hoà oa̍h-tāng chin ū miâ-siaⁿ.
匿名使用者