"Jawa Lâng (hòa-chio̍h)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Jawa Lâng''' sī chi̍t sian chá-kî jîn-lūi ê hòa-chio̍h, sī 1891 kap 1892 nî ê sî tī Jawa hông hoat-kiàⁿ--ê. Ka ó--chhut-lâi ê lâng… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
 
無編輯摘要
Tē 1 chōa:
'''Jawa Lâng''' sī chi̍t sian chá-kî jîn-lūi ê [[hòa-chio̍h]], sī 1891 kap 1892 nî ê sî tī [[Jawa]] hông hoat-kiàⁿ--ê. Ka ó--chhut-lâi ê lâng sī [[Eugène Dubois]] niá-chhōa ê thím, siōng-sè ê só͘-chāi sī [[Tang Jawa]] [[Solo Khe]] piⁿ ê [[Trinil]] tē-hng. Dubois tāi-seng ka só͘ sio̍k ê [[chéng (seng-bu̍t-ha̍k)|chéng]] hō ha̍k-miâ ''Anthropopithecus erectus'', tè-bé koh kái hō ''Pithecanthropus erectus''.
 
[[Ernst Mayr]] pí-kàu Jawa Lâng kap [[Pak-kiaⁿ Lâng (hòa-chio̍h)|Pak-kiaⁿ Lâng]] (goân ha̍k-miâ ''Sinanthropus pekinensis'') liáu-āu, tī 1950 nî kā nn̄g-ê lóng siat chò sī ''[[Homo erectus]]''. Ūi tio̍h khu-pia̍t Jawa Lâng kap kî-tha ê ''Homo erectus'', ū chi̍t kóa ha̍k-chiá koh tī 1970 nî-tāi kā Jawa Lâng siat ha̍k-mâi ''Homo erectus erectus'' (sǹg ''Homo erectus'' ê á-chéng).