"Sòaⁿ-téng Tiān-náu Tô͘-su-koán Tiong-sim" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Sòaⁿ-téng Tiān-náu Tô͘-su-koán Tiong-sim''' (''Online Computer Library Center'' '''OCLC''') sī chi̍t keng bû-êng-lī ê ha̍p-chok cho͘-chit, choan-b... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
 
 
In goân-lâi sī 1967 nî kiàn-li̍p ê Ohio Tāi-ha̍k Tô͘-su-koán Tiong-sim (''Ohio College Library Center'').
{{Authority control}}
 
{{stub}}
 
15,230

次編輯