"Barack Obama" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
piau-chhiam: 2017 原始碼編輯
無編輯摘要
Barack Obama tī [[Hawaii]] ê [[Honolulu]] chhut-sì, I ê hū-chhin lâi-chū [[Kenya]], bó-chhin sī Bí-kok [[Kansas]] ê lâng.
 
{{Bí-kok chóng-thóng}}
{{Bikok Chongthong}}
{{Nobel Hô-pêng Chióng tit-chióng-jîn}}
 
{{Time Persons of the Year}}
{{authority control}}
{{DEFAULTSORT:Obama, Barack}}
 
10,792

次編輯