"Amis-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Amis-gí''' sī chi̍t khoán Lâm-tó giân-gí, sī Amis-cho̍k ê chāi-tē giân-gí. In sī hiān-taⁿ Tâi-goân goân-chū-bîn giân-gí lāi-bīn… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
'''Amis-gí''' sī chi̍t khoán [[Lâm-tó giân-gí]], sī [[Amis-cho̍k]] ê chāi-tē giân-gí. In sī hiān-taⁿ Tâi-goân goân-chū-bîn giân-gí lāi-bīn siāng chē sú-iōng jîn-kháu ê chi̍t khoán.
 
{{Tâi-oân ê giân-gí}}
{{stub}}
[[Category:AmisTâi-oân ê giân-gí]]
10,792

次編輯