"Pài-it" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
{{Chit le-pai chhit jit}}
 
'''Pài-it''' sī chi̍t-ê [[lé-pài (sî-kan)|lé-pài]] tang-tiong ê chi̍t [[Kang|ji̍t]], gia̍p tī [[lé-pài-ji̍t]] kap [[lé-pài-jī]] chi kan.
 
Tī kok-chè piau-chún [[ISO 8601]] lāi-té, pài-it sī chi̍t lé-pài ê thâu chi̍t ji̍t, m̄-koh tī ji̍t-siông ēng-hoat lāi-bīn mā tiāⁿ sǹg chò tē-2 ji̍t.