"Sai Sahara" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Flag of Western Sahara.svg|right|200px|Western Sahara ê kî-á]]
[[File:LocationWesternSahara.svg|right|border|250px]]
'''Sai Sahara''' ([[A-la-pek-gí]]: {{lang|ar|صحراء غربية}}) tiàm-tī [[Hui-chiu]] sai-pak-pō·, ì-sù sī [[Sahara Soa-bô·]] ê sai-pêng. Hái-hōaⁿ oá [[Tāi-se-iûⁿ]]. Keh-piah ū [[Morocco]] (pak), [[Algeria]] (tang-pak), [[Mauritania]] (tang kap lâm) 3 kok. Sai Sahara bo̍k-chêng tōa pō·-hūn sī Morocco teh thóng-tī. Chāi-tē Sahrawi-lâng ê chèng-tī cho·-chit hō--ê kok-miâ sī '''[[Sahrawi A-la-pek Bîn-chú Kiōng-hô-kok]]'''.
 
[[1884 nî]] [[Se-pan-gâ]] sè-le̍k khai-sí chhun kàu iân-hái tē-tài. 1924 nî (?) Se-pan-gâ kā Saguia el-Hamra (pak) kap Río de Oro (lâm) chit 2-ê hêng-chèng-khu ha̍p-pèng chò [[Se-pan-gâ Sahara]]. Sahara Tháu-pa̍k Ūn-tōng tī 1967 hit nî sêng-li̍p, siū tio̍h Se-pan-gâ kiông-lia̍t táⁿ-ap, 1970 nî kìm-chí. 1973 nî to̍k-li̍p ūn-tōng cho·-chit [[Polisario]] sêng-li̍p. 1975 nî keh-piah kok Morocco hoat-tōng [[jîn-hái-chiàn-su̍t]] kā Se-pan-gâ-lâng koáⁿ cháu, kàu kah 1979 nî oân-choân chiáng-ak tiâu leh. 1976 nî [[Polisario]] léng-tō ê to̍k-li̍p ūn-tōng soán-pò· sêng-li̍p [[Sahrawi-kok]], hām Morocco kun-hong kau-chiàn. 1991 nî in ê liû-bông chèng-koân hām Morocco chhiam-tēng thêng-hóe hia̍p-gī, che pau-koah tī bī-lâi pān [[kong-bîn tâu-phiò]] koat-tēng chòe-āu ê chèng-tī tē-ūi. Chóng--sī in-ūi siang-hong tùi tâu-phiò koân ê jīn-tēng bô hoat-tō· ta̍t-sêng kiōng-sek, kàu taⁿ iáu-bōe ū tut-phòa. Tōa-pō·-hūn kok-ka bô sêng-jīm Morocco ê thóng-tī-koân.
 
{{hui-chiu}}
{{Authority control}}
 
[[Category:Hui-chiu kok-ka]]
12,096

次編輯