"Chu-sán-kai-kip" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (机器人:移除1个跨语言链接,现在由维基数据d:q52090提供。)
無編輯摘要
'''Chu-sán-kai-kip''' (Eng-gí sī "bourgeoisie", "the capitalist class", Hàn-jī: 產階級), i sī [[Chu-pún-chú-gī]] siā-hōe ê thóng-tī kai-kip.
 
{{Phí}}
匿名使用者