"Jihad" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Jihad''' ([[A-la-pek-gí]]: جهاد‎‎ ''jihād'' [dʒɪˈhaːd]) sī chi̍t-ê A-la-pek-gí [[tan-jī]], chiàu-jī ê ì-sù sī "phah-piàⁿ", iû-kî sī chiam-tùi siū lâng o-ló ê bo̍k-phiau.<ref name=ODI>{{cite encyclopedia|title=Jihad|editor=John L. Esposito|encyclopedia=The Oxford Dictionary of Islam|publisher=Oxford University Press|location=Oxford|year=2014|url=http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1199}}</ref><ref name=OEIP>{{cite encyclopedia|first=Rudolph|last=Peters|first2=David|last2=Cook|title=Jihād |encyclopedia=The Oxford Encyclopedia of Islam and Politics|publisher=Oxford University Press|location=Oxford|year=2014|url=http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref:oiso/9780199739356.001.0001/acref-9780199739356-e-0263}}</ref><ref name=EI2>{{Cite encyclopedia|author=Tyan, E. | year= 2012 | title=D̲j̲ihād|encyclopedia=Encyclopaedia of Islam| edition=2nd|publisher=Brill |editors=P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs|url=http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_COM_0189}}</ref>
 
Ùi [[Islam]] sìn-gióng ê lí-lō͘ ē-té, jihad ū chē khoán ì-sù, pí-lūn kóng tùi-khòng ka-tī siâ-ok ê sim-ì, ia̍h sī kái-chìn siā-hōe tō-tek ê sū-kang. Tī kó͘-tián Islam lu̍t-hoat lāi-bīn, jihad koh thang chípiáu-sī bú-chong tùi-khòng bô-sìn-chiá, ū-ê hiān-tāi-phài Islam ha̍k-chiá sī chiong chit khoán lí-liām ké-soeh chò hông-ūi bú-le̍k.<ref name=hallaq334>{{cite book|author=Wael B. Hallaq|title=Sharī'a: Theory, Practice, Transformations|year=2009|publisher=Cambridge University Press (Kindle edition)|pages=334–338}}</ref><ref>{{Cite book |first=Rudolph|last=Peters| year=2015 | title=Islam and Colonialism: The Doctrine of Jihad in Modern History|publisher=DE GRUYTER MOUTON|url=https://www.degruyter.com/view/product/6260| via = [[De Gruyter]]|page=124}}</ref>
 
Kīn-taⁿ chit jī mā tiāⁿ hō͘ [[khióng-pò͘-chú-gī]] thoân-thé ēng lâi chí in ê hêng-tōng. Tī kun-sū ê tiûⁿ-ha̍p ē-té, ''Jihad'' thang hoan-e̍k chò '''[[sèng-chiàn]]'''.
匿名使用者