"Imam" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Imam''' sī chi̍t khoán Islam ê thâu-lâng-ūi. Che it-poaⁿ ēng chò Sunni-phài chheng-chin-sī iah Muslim siā-lí ê ho̍k-sāi thâu. Ch… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
'''Imam''' sī chi̍t khoán [[Islam]] ê thâu-lâng-ūi. Che it-poaⁿ ēng chò [[Sunni-phài]] [[chheng-chin-sī]] iah [[Muslim]] siā-lí ê ho̍k-sāi thâu. Chit-ê lí-lō͘ tang-tiong imam sī chhōa chò Islam ho̍k-sāi sū-kang ê lâng, siā-lí thâu-lâng, kap thê-kiong chong-kàu ín-chhōa ê lâng.
 
Nā tī [[Shia-phài]], imam ê ì-bī sī koh kháikhah óa-kīn [[imamah]] koan-liām, ka-ta [[Ahl al-Bayt]] ê hōe-oân thang hō imam.
 
{{stub}}
匿名使用者