"So͘-kat-lân Gael-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
'''So͘-kat-lân Gael-gí''' (Gàidhlig) sī [[So͘-kat-lân]] ê chi̍t ê [[giân-gí]]. Pún gí sī [[Celt gí-cho̍k]] [[Gael-gí]] tī [[So͘-kat-lân]] ê chi̍t khoán, kap [[Ài-ní-lân-gí]], [[Manx-gí]] chin sêngbeh-kâng.
 
{{stub}}
匿名使用者