"Pict lâng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (机器人:变更分类Au-chiu le̍k-sú为Au-chiu ê le̍k-sú)
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
'''Pict lâng''' sī [[Āu-kî Thih-khì Sî-tāi]] kàuchì [[Chá-kî Tiong-sè-kí]] chi kan seng-oa̍h tī kin-á-ji̍t [[So͘-kat-lân]] tang-pō͘ kiam pak-pō͘ ê lâng só͘ cho͘-sêng chi̍t-ê pō͘-lo̍k liân-bêng, it-poaⁿ jīn-ûi in tī giân-gí-siōng sǹg sī [[Celt lâng]].
 
{{stub}}
匿名使用者