"Jude Law" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~ (bot ho͘-im kái-chèng (-té-bé +tè-bé))
 
 
== Chhut-sin ==
Law sī Lâm Lûn-tun ê [[Lewisham]] chhut-sì--ê, i sī kàu-suoân Margaret Anne kap Peter Robert Law ê hāu-seⁿ. I āu--lâi tī [[Greenwich Khu]] lāi ê [[Blackheath]] tōa-hàn.
 
{{DEFAULTSORT:Law, Jude}}
匿名使用者