"Phòng-jī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
[[File:Braille_cell.svg|thumb|Phòng-jī ê keh-sek.]]
 
Braille-sek ê '''[[phòng-jī]]'''<ref>[http://taigi.fhl.net/dict/search.php?DETAIL=1&LIMIT=id=47179&dbname=dic&graph=2 phòng-jī], Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián</ref> sī lī-ēng [[chhiok-kám]] thoân-ta̍t ê [[su-siá-jī hē-thóng]], it-poaⁿ sī kēngkeng-kòe [[chóa]] bīn ê lia̍p-á lâi piáu-hiān, chú-iàu ê sú-iōng chiá sī [[sī-kak]] chiòng-gāi chiá.
 
Kok [[gí-giân]] ū kun-kù chū-sin bûn-jī he̍k-chiá sī ho͘-im só͘ siat-kè ê phòng-jī, chóng-sī ki-pún ê hêng-sek sī 2 lia̍t ti̍t pâi ê 3 ê tiám, àn-chiàu chia 6-ê tiám sī-m̄-sī phòng chhut, lâi cho͘-sêng ki-pún tan-oân.
匿名使用者