"Alabama" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
}}
 
'''Alabama''' ("{{adapt|A-la-bá-mah}}") sī [[Bí-kok]] ê chi̍t-ê [[Chiu (Bí-kok)|chiu]]. I ê [[Bí-kok kok-chiu siú-hú ê lia̍t-toaⁿ|siú-hú]] sī [[Montgomery, Alabama|Montgomery]], put-jî-kò siāng-tōa ê siâⁿ-chhī sī [[Birmingham, Alabama|Birmingham]].
 
Alabama tī 1819 nî ka-ji̍p Bí-kok Liân-pang, chiâⁿ-chò Bí-kok tē 22-ê chiu.
匿名使用者