"Tiong-sè-kí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (added Category:Tiong-sè-kí using HotCat
無編輯摘要
'''Tiong-sè-kí''' ([[Eng-gí]]: ''Middle Ages''), he̍k-chiá '''Tiong-sè''', '''Tiong-sè sî-tāi''', ia̍h '''Tiong-kó͘ sî-tâi''' (''Medieval period''), sī [[Au-chiu]] tùi [[5 sè-kí]] kàukè-sio̍k kah [[15 sè-kí]] ê chit tōaⁿ sî-kan. I ē-sài tùi [[Sai Lô-má Tè-kok]] ê bia̍t-kok khai-sí sǹg, sòa ji̍p [[Bûn-gē-ho̍k-heng]] kap [[Hoat-hiān sî-tāi]].
 
{{stub}}
匿名使用者