"Tiong-sè-kí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Tiong-sè-kí''' ([[Eng-gí]]: ''Middle Ages''), he̍k-chiámā kóng '''Tiong-sè''', '''Tiong-sè sî-tāi''', ia̍h '''Tiong-kó͘ sî-tâi''' (''Medieval period''), sī [[Au-chiu]] tùi [[5 sè-kí]] kè-sio̍k kah [[15 sè-kí]] ê chit tōaⁿ sî-kan. Ē-sài tùi [[Sai Lô-má Tè-kok]] ê bia̍t-kok sǹg khí, sòa ji̍p-khì [[Bûn-gē-ho̍k-heng]] kap [[Hoat-hiān sî-tāi]].
 
{{stub}}
匿名使用者