"Thomas Jefferson" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
== Chèng-tī sū-gia̍p ==
Jefferson sī [[To̍k-li̍p Soan-giân]] ê chú-iàu chok-chiá. 1775 nî ê sî, i 33-hòe, sī soan-pò͘ to̍k-li̍p, khai-síhoat khí kek-bēng chiàn-cheng ê [[Tē-jī Tāi-lio̍k Hōe-gī]] lāi-bīn siāng siàu-liân ê gī-oân.
 
{{Bikok Chongthong}}