"Châi-hòe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ Luuva sóa Châi-hoè chit ia̍h khì Châi-hòe
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
Tē 1 chōa:
'''Châi-hoè''' ([[Eng-gí]]: ''good''), ia̍h '''siong-phín''' (''commodity''), tī [[keng-chè-ha̍k]] kap [[hoē-kè-ha̍k]] tang-tiong, sī kóng ē-sáisài moá-chiok su-kiû ê sán-phín. It-poaⁿ sī chí ū-hêng ê mi̍h-kiāⁿ, kap bô-hêng ê [[ho̍k-bū]] ū khu-pia̍t.
 
{{stub}}
匿名使用者