"Chhek-tēng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Chek-tēng''' (測定) sī tùi chi̍t chióng bu̍t-lí-liōng chìn-hêng chhek-liông. Chhek-tēng it-poaⁿ iōng piau-chún ê tan-ūi hē-thóng lâi… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
Sunshine678 thó-lūn | kòng-hiàn
'''Chek-tēng''' (測定) sī tùi chi̍t chióng bu̍t-lí-liōng chìn-hêng chhek-liông. Chhek-tēng it-poaⁿ iōng piau-chún ê tan-ūi hē-thóng lâi… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
(Mò̤ chă)
11,927

次編輯