"Chhek-tēng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Chek-tēng''' (測定) sī tùi chi̍t chióng bu̍t-lí-liōng chìn-hêng chhek-liông. Chhek-tēng it-poaⁿ iōng piau-chún ê tan-ūi hē-thóng lâi… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
[[File:Measuring Tape Inch+CM.jpg|right|250px|thumb|[[Kńg-chhioh]]]]
 
'''Chek-tēng''' (測定) sī tùi chi̍t chióng [[bu̍t-lí-liōng]] chìn-hêng chhek-liông. Chhek-tēng it-poaⁿ iōng piau-chún ê [[tan-ūi hē-thóng]] lâi piau-ta̍t. Chhek-tēng m̄-nā ū [[sò͘-jī|sò͘-ti̍t]], mā ài ū [[bu̍t-lí tan-ūi|tan-ūi]]. Chhek-tēng sī tōa pō͘-hūn [[chū-jiân kho-ha̍k]], [[kang-têng-ha̍k]], [[keng-chè-ha̍k]] kap kî-thaⁿ [[siā-hōe kho-ha̍k]] chò [[tēng-liōng gián-kiù]] ê ki-chhó͘.
 
{{stub}}
{{authority control}}
11,927

次編輯