"Prince" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
[[Eng-gí]] ê '''''prince''''' ("{{adapt|phu|-lìn|-suh}}"), kap kî-tha [[Se-iûⁿ]] giân-gí tùi-tâng ê iōng-gí, sī chi̍t khoán cha-po͘ thóng-tī-chiá, he̍k-chiá sī kun-chú ka-cho̍k ê sêng-oân. Khah thong-sio̍k ê hoan-e̍k, chiàu chōng-hóng sī ū "[[ông-chú]]", "[[chhin-ông]]", "[[ông]]" téng khoán. ''Prince'' ê gí-goân sī Latin-gí ê ''princeps'', keng-kòe Hoat-gí ê ''prince'' thoân kòe Eng-gí, tùi-tâng ê cha-bó͘ hêng-sek, sī ''[[princess]]''.
 
{{stub}}
匿名使用者