"House, M.D." pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sin ia̍h: '''''House, M.D.''''' sī ùi 2004 nî khai-sí poaⁿ ê 1 chhut i-liâu tiān-sī iáⁿ-chi̍p. Āu-piah ê chhòng-gī jîn-bu̍t sī David Shore kap Paul Attanasio 2 lân...
(Sin ia̍h: '''''House, M.D.''''' sī ùi 2004 nî khai-sí poaⁿ ê 1 chhut i-liâu tiān-sī iáⁿ-chi̍p. Āu-piah ê chhòng-gī jîn-bu̍t sī David Shore kap Paul Attanasio 2 lân...)
(Mò̤ chă)
14,442

次編輯