"Serbia kap Montenegro" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~無編輯摘要
[[Image:LocationSerbiaAndMontenegro.png|right]]
'''Srbija kap O͘-soaⁿ Kok-ka Cho͘-ha̍p''' ([[Srbija-gí]]: Државна заједница Србија и Црна Гора / Državna zajednica Srbija i Crna Gora) sī í-chêng [[O͘-soaⁿ Kiōng-hô-kok]] kap [[Srbija Kiōng-hô-kok]] ê [[liân-pang]], tiàm tī [[Balkan Poàn-tó]]; chit 2 ê [[kiōng-hô-kok]] í-chêng lóng sī [[Lâm Slav Liân-pang]] lāi-té ê kiōng-hô-kok, āu--lâi tī 2006 nî sûi-ê thoat-lî cho͘-ha̍p.
 
Srbija kap O͘-soaⁿ tī [[Europa]] tang-lâm-pō͘, sai-lâm-pêng kap [[Adria-hái]] sio-liân. Piⁿ--á ê kok-ka ū [[Bosna kap Hercegovina]], [[Hrvatska]], [[Magyar-kok]], [[România]], [[Bulgariya]], [[Makedonija Kiōng-hô-kok]] kap [[Shqiperia]].