"Hoat-lân-se Tē-jī Tè-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (机器人:变更分类Hoat-kok le̍k-sú为Hoat-kok ê le̍k-sú)
無編輯摘要
Hoat-lân-se ê '''Tē-jī Tè-kok''' (''Second Empire''), he̍k-chiá kóng '''Tē-jī Tè-chèng''', sī [[Hoat-kok]] tī 19 sè-kí chi̍t tōaⁿ hiàn-chèng thé-hē, chū chóng-thóng [[Louis-Napoléon Bonaparte]] tī [[1852 nî]] [[12 goe̍h 2 ji̍t]] kái chheng hông-tè láiláu-āu sánkhai-sengki. Tī chi̍t tōaⁿPún sî-kî chìn-chêng ê chèng-khoân sī [[Tē-jī kiông-hô-kok]], í-āu sī [[Tē-saⁿ Kiōng-hô-kok]].
 
Tē-jī Tè-kok tī 1870 nî 9 goe̍h 4 ji̍t in-ūi tī [[Sedan Chiàn-e̍ktò͘]] chiàn-su [[PrussiaPhó͘-kok]] chia̍hchiah kiat-sok.
 
[[Lūi-pia̍t:Hoat-kok ê le̍k-sú]]
匿名使用者