"Tāi-thóng Pah-hòe Kong-si" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:大統五福店.JPG|thumb|Hiān-sî ê Tāi-thóng.]]
'''Tāi-thóng Pah-hòe Kong-si''' (大統百貨公司) sī [[Ko-hiông-chhī]] ê chi̍t-keng [[pah-hòe kong-si]], sī [[Tāi-thóng Chi̍p-thôan]] ê chi̍t hūn-chú, só͘-chāi tī [[Sin-hin-khu]] ê [[Ngó͘-hok Lō͘ ]], [[1975 nî]] khai-bō͘, chhòng-pān-jîn sī [[Ngô͘ Iāu-têng]] (吳耀庭).
 
'''Tāi-thóng éngPah-páihòe Kong-si''' (大統百貨公司) sī [[TâiKo-oânhiông]] siāng-tōa ê [[pah-hòe kong-si]], [[1995Tāi-thóng Chi̍p-thôan]] [[10ê goe̍hchi̍t 26hūn-chú. ji̍t]]Thâu êchi̍t sî-chūnkeng hoat-sengkui tī [[hóeSin-hin-siokhu]], liáu-āuê ôan[[Ngó͘-chôanhok hòe-khì,Lō͘ it-ti̍t-kàu]] piⁿ, [[20061975 nî]] khah-koh thiah-chòe 4-chân, têng-sin khai-gia̍pbō͘, chhòng-chhiáⁿ káipān-miâjîn sī "[[Tāi-thóngNgô͘ 262Iāu-têng]]" (吳耀庭).
 
Chit keng Tāi-thóng pat sī [[Tâi-oân]] siāng-tōa ê pah-hòe kong-si, m̄-koh tī [[1995 nî]] [[10 goe̍h 26 ji̍t]] hoat-seng [[hóe-sio]], liáu-āu ôan-chôan hòe-khì. Kàu [[2006 nî]] khah thiah-chò 4-chân, têng-sin khai-gia̍p, kái-miâ "[[Tāi-thóng 262]]". 2010 nî koh kài tńg "Tāi-thóng"
Éng-pái Tāi-thóng Chi̍p-thôan tī [[Hōng-soaⁿ-chhī]] mā-ū khui chi̍t-keng Tāi-thóng Pah-hòe, chit-má í-keng kiat-sok êng-gia̍p. Hiān-sî taⁿ-ū [[Tāi-thóng Pah-hòe Hô-pêng-tiàm]] koh hō-chòe "Tāi-thóng Pah-hòe".
 
==Hun tiàm==
Éng-pái Tāi-thóng Chi̍p-thôan tī [[Hōng-soaⁿ-chhī]] mā-ū khui chi̍t-keng Tāi-thóng Pah-hòe, chit-má í-keng kiat-sok êng-gia̍p. HiānĀu-lâi koh taⁿ-ū [[Tāi-thóng Pah-hòe Hô-pêng- tiàm]] koh hō-chòe "Tāi-thóng Pah-hòe".
 
==Hiòng-goā liân-kiat==
*[http://www.youtube.com/watch?v=Of3708-ifdQ 1995 nî Tāi-thóng hoé-sio ê iáⁿ-phìⁿ.], tī [[YouTube]].
 
[[Category:Ko-hiông-chhī]]
[[Category:Tâi-oân ê kong-si]]
 
[[zh:大統百貨]]