"Ông" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
-sī [[kiōng-hô-kok]] e [[kok-ka]], '''kok-ông''' ([[Eng-gí]]: ''monarch''; cha-bó·: ''queen''; cha-po·: ''king'') sī [[kok-ka ê thâu-lâng]].
 
Tī kó·-tāi, chu-hô· ([[Hàn-jī]]: 諸侯) chiàm-tē kiàn-li̍p kok-ka; kok-ka ê [[thâu-lâng]] hō-chòe "ông".