"Ti̍t-hat-chhī (Oa̍t-lâm)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
({{Administrative divisions of Vietnam}} '''Tiong-iong ti̍t-sio̍k siâⁿ-phò͘''' (中央直屬城庯; Oa̍t-lâm-gí: '''''thành phố trực thuộc trung… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
無編輯摘要
{{Administrative divisions of Vietnam}}
'''Tiong-iong ti̍t-sio̍k siâⁿ-phò͘''' (中央直屬城庯; [[Oa̍t-lâm-gí]]: '''''thành phố trực thuộc trung ương''''', 城庯直屬中央) sī [[Oa̍t-lâm]] ê chi̍t chióng it-kip [[hêng-chèng-khu]], sī siāng koân chân-kip ê [[siâⁿ-chhī]] (''thành phố''), hām [[Oa̍t-lâm ê séng|séng]] (''tỉnh'') kāng chân-kip.
[[Category:Oa̍t-lâm ê tiong-iong ti̍t-sio̍k siâⁿ-phò͘| ]]
[[Category:Oa̍t-lâm ê hêng-chèng-khu|T]]