"Ti̍t-hat-chhī (Oa̍t-lâm)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
{{Administrative divisions of Vietnam}}
'''Tiong-iong ti̍t-sio̍k siâⁿ-phò͘''' (中央直屬城庯; [[Oa̍t-lâm-gí]]: '''''thành phố trực thuộc trung ương''''', 城庯直屬中央), ē-tàng hoan-e̍k chò '''tiong-iong ti̍t-hat-chhī''', sī [[Oa̍t-lâm]] ê chi̍t chióng it-kip [[hêng-chèng-khu]], sī siāng koân chân-kip ê [[siâⁿ-chhī]], hām [[Oa̍t-lâm ê séng|séng]] (''tỉnh'') kāng chân-kip.
[[Category:Oa̍t-lâm ê tiong-iong ti̍t-sio̍k siâⁿ-phò͘| ]]
[[Category:Oa̍t-lâm ê hêng-chèng-khu|T]]