"Ti̍t-hat-chhī (Oa̍t-lâm)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
{{Administrative divisions of Vietnam}}
'''Tiong-iong ti̍t-sio̍k siâⁿ-phò͘''' (中央直屬城庯; [[Oa̍t-lâm-gí]]: '''''thành phố trực thuộc trung ương''''', 城庯直屬中央), ē-tàng hoan-e̍k chò '''tiong-iong ti̍t-hat-chhī''', sī [[Oa̍t-lâm]] ê chi̍t chióng it-kip [[hêng-chèng-khu]], sī siāng koân chân-kip ê [[siâⁿ-chhī]], hām [[Oa̍t-lâm ê séng|séng]] (''tỉnh'') kāng chân-kip. Oa̍t-lâm bo̍k-chiân ū 5 ê tiong-iong ti̍t-sio̍k siâⁿ-phò͘.
 
Chia-ê tiong-iong ti̍t-sio̍k siâⁿ-phò͘ koh pun chò [[Oa̍t-lâm ê kūn|kūn]] (''quận''), [[Oa̍t-lâm ê chhī-siā|chhī-siā]] (''thị xã'') kap [[Oa̍t-lâm ê koān|koān]] (''huyện'') téng jī-kip hêng-chèng-khu. Tī tē-saⁿ kip, kūn ē pun chò [[Oa̍t-lâm ê hong|hong]] (''phường''); chhī-siā ē pun chò hong (''phường'') kap [[Oa̍t-lâm ê siā|siā]] (''xã''); ah koān ē pun chò [[Oa̍t-lâm ê chhī-tìn|chhī-tìn]] (''thị trấn'') kap siā (''xã'').
[[Category:Oa̍t-lâm ê tiong-iong ti̍t-sio̍k siâⁿ-phò͘| ]]
[[Category:Oa̍t-lâm ê hêng-chèng-khu|T]]