"Lublin Séng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Lamchuhan-bot sóa Lubelskie Séng chit ia̍h khì Lublin Séng: chiàu Eng-gí hō-miâ khah lī-piān bī-lâi ê bûn-chiuⁿ kiàn-tì
無編輯摘要
~ (Lamchuhan-bot sóa Lubelskie Séng chit ia̍h khì Lublin Séng: chiàu Eng-gí hō-miâ khah lī-piān bī-lâi ê bûn-chiuⁿ kiàn-tì)
1,910,099

次編輯