"Hibiya Soàⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Sdf sóa Hibiya-soàⁿ chit ia̍h khì Hibiya Soàⁿ
無編輯摘要
| logo = Subway TokyoHibiya.png
| logo_width = 25
| image = Teito-Rapid-Transit-Authority-03Tokyo Metro 13000 Series 13114F 20190818.jpg
| image_width = 300px
| caption = [[Êng Thoân 03 Tiān-chhia]] EMU
匿名使用者