"Phang" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Colony Collapse Disorder
無編輯摘要
(Colony Collapse Disorder)
 
Phang ū-sî kan-taⁿ chí [[bi̍t-phang]]. Ū-sî [[Hymenoptera]] ba̍k lāi-té ē poe--ê lóng hông chún sī phang.
 
==Siong-koan ê bûn-chiuⁿ==
*[[Phang-kûn Pang-hoāi Chèng-hāu-kûn]] ([[:en:Colony Collapse Disorder]])
 
{{phí}}
14,442

次編輯