"Chū-lâi-chúi Kong-hn̂g" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sin ia̍h: '''Chū-lâi-chúi Kong-nn̂g''' (自來水公園) khah-chá sī ūi tī teh Tâi-oân Ko-hiông-chhī Lêng-ngá-khu ê chū-lâi-chúi siat-si, tī 2003 nî chèng-hú c...
(Sin ia̍h: '''Chū-lâi-chúi Kong-nn̂g''' (自來水公園) khah-chá sī ūi tī teh Tâi-oân Ko-hiông-chhī Lêng-ngá-khu ê chū-lâi-chúi siat-si, tī 2003 nî chèng-hú c...)
(Mò̤ chă)