"Chū-lâi-chúi Kong-hn̂g" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Big blue water tower in Kaohsiung.jpg|thumb|Toā chúi-thah.]]
 
'''Chū-lâi-chúi Kong-hn̂g''' (自來水公園) khah-chá sī ūi tī teh [[Tâi-oân]] [[Ko-hiông-chhī]] [[Lêng-ngá-khu]] ê [[chū-lâi-chúi]] siat-si, tī [[2003 nî]] chèng-hú chéng-lí chò [[kong-hn̂g]], lāi-té ū chi̍t-ê hùi-khì ê toā [[chúi-thah]], sī [[1960 nî]] só͘ siat.