"Khiā-gô" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

"khì-gô" TJTST liân-kiat
(Siau-tû goā-gí)
("khì-gô" TJTST liân-kiat)
}}
 
'''Khiā-gô'''<ref>{{TJTST|id=30441|su=khiā-gô}}</ref> (mā ū hō chò '''khì-gô'''<ref>{{TJTST|id=30441|su=khì-gô}}</ref>) sī tiàm tī [[Lâm Poàn-kiû]] ê 1 chióng toà [[chúi-chhe tōng-bu̍t|chúi--ni̍h seng-oa̍h]] (aquatic) koh [[bē poe ê chiáu-á]] (flightless bird). [[Seng-bu̍t-ha̍k ê hun-lūi]] kui tī '''Sphenisciformes''' [[ba̍k (seng-bu̍t-ha̍k)|ba̍k]], '''Spheniscidae''' [[kho (seng-bu̍t-ha̍k)|kho]].
 
Khiā-gô lóng-chóng pun kúi ê chéng taⁿ iáu ū cheng-gī, bûn-hiàn lia̍t 16 chì 19 chióng. Sui-bóng só͘-ū ê khiā-gô lóng tiàm tī Lâm Poàn-kiû, in m̄-nā kan-taⁿ [[khì-hāu]] koâⁿ ê só͘-chāi chiah ū-tè-chhoē. Khêng-si̍t ke̍k-ke kúi-chióng khiā-gô tiàm [[Lâm-ke̍k Tāi-lio̍k]] hiah lâm ê só͘-chāi khiā-khí. Ū 3 ê chéng toà [[jia̍t-tāi]], kî-tiong 1 chióng toà khì kah [[Galápagos Kûn-tó]] hiah pak ê ūi.
14,442

次編輯