"Wikipedia:Hêng-chèng jîn-oân" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

===== Chàn-sêng =====
* [[User:Kaihsu|Kaihsu]] 2009-nî 4-goe̍h 23-jἰt (Pài 4) 15:23 (UTC)
: Chhiau-kòe cha̍p tang lóng bô pa̍t-lâng chàn-sêng, án-ne soán-kí eng-kai bô-hāu lah. – Khái-sū ([[Iōng-chiá:Kaihsu|Kaihsu]]) ([[Iōng-chiá thó-lūn:Kaihsu|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài) 20:07 (UTC)
 
==== [[User:Lamchuhan|Lamchuhan]] ====