"Uttar Pradesh" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
 
1947 nî Ìn-tō͘ to̍k-li̍p ê sî-chūn, lēng-goā ê [[Rampur]], [[Banares]] kap [[Tehri-Garwal]] che kúi-ê phoan-ông kok (''princely state'') lóng ha̍p-ji̍p Liân-ha̍p Séng-hūn. 1950 nî kài chò hiān-sî ê miâ Uttar Pradesh. 1999 nî, [[Himalayan]] kap [[Uttaranchal]] soá-chhut Uttar Pradesh.
 
==Tē-lí==
Uttar Pradesh kap pún kok ê [[Uttarakhand]], [[Himachal Pradesh]], [[Haryana]], [[Delhi]], [[Rajasthan]], [[Madhya Pradesh]], [[Chhattisgarh]], [[Jharkhand]] koh ū [[Bihar]] sio-chiap; i-ê pak bīn mā goá lēng-goā ê kok-ka [[Nepal]].
 
Àn-chiàu tē-hêng, Uttar Pradesh hun nn̄g toā tē-lí-khu, kha toā ê chi̍t pêng sī [[Hêng-hô Pêng-goân]]; lēng-goā chi̍t pêng sī [[Vindhya Soaⁿ-lêng]] tē-khu.
 
{{Into Hengchengkhu}}