"Uttar Pradesh" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
Chi̍t-ê só͘-chāi tī 1833 nî í-chêng sī [[Bengal Koán-khu]] (''Bengal Presidency'') ê chi̍t pō͘-hūn, siù [[Britain Tang Ìn-tō͘ Kong-si]] ê koán-lí. 1833 nî āu, Bengal Koán-khu hōng hun chò nn̄g-ê pō͘-hūn, kî-tiong chi̍t hūn sì [[Agra Koán-khu]] (Presidency of Agra). 1836 nî, Agra Koán-khu kài miâ [[Sai-pak Séng-hūn]] (''North-Western Provinces'').
 
Kàu 1877 nî, Agra kap Oudh ê nn̄g-ê séng soá hō͘ [[Liân-ha̍p Ông-kok|Britain]] ê si̍t-bîn chèng-hú koán-lí. 1902 nî ê sî-chūn, chi̍t-ê tē-khu koh kái chò [[Agra kap Oudh Liân-ha̍p Séng-hūn]] (''United Provinces of Agra and Oudh''). 1921 nî, kài [[Britain Ìn-tō͘ Liân-ha̍p Séng-hūn]] (''United Provinces of British India''). Kàu 1935 nî lio̍k chò [[Liân-ha̍p Séng-hūn]] (''United Provinces'').
 
1947 nî Ìn-tō͘ to̍k-li̍p ê sî-chūn, lēng-goā ê [[Rampur]], [[Banares]] kap [[Tehri-Garwal]] che kúi-ê phoan-ông kok (''princely state'') lóng ha̍p-ji̍p Liân-ha̍p Séng-hūn. 1950 nî kài chò hiān-sî ê miâ Uttar Pradesh. 1999 nî, [[Himalayan]] kap [[Uttaranchal]] soá-chhut Uttar Pradesh.