"Ìn-nî ê koān" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

{{Ìn-nî ê hêng-chèng-khu (sidebar)}} '''Koān''' (Ìn-nî-gí: ''kabupaten'') sī Ìn-nî ê chi̍t chióng tē-jī kip hêng-chèng-khu, siū Ìn-… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
({{Ìn-nî ê hêng-chèng-khu (sidebar)}} '''Koān''' (Ìn-nî-gí: ''kabupaten'') sī Ìn-nî ê chi̍t chióng tē-jī kip hêng-chèng-khu, siū Ìn-… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)