"Grotte, Sicily" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Bot: Kā lūi-pia̍t Agrigento Séng ê comune thè-ōaⁿ chò Agrigento Séng ê kong-siā
~ (BOT: chiàu it:Grotte ka-thiam {{Demografia/Grotte (AG)}})
~ (Bot: Kā lūi-pia̍t Agrigento Séng ê comune thè-ōaⁿ chò Agrigento Séng ê kong-siā
 
{{Sicilia-geo-stub}}
 
[[Lūi-pia̍t:Agrigento Séng ê comunekong-siā]]
[[Lūi-pia̍t:Sicilia ê siâⁿ-chhī]]