"Tiong-kok Kǹg-thih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
'''Tiong-kok Kǹg-thih Kong-si''' (中國鋼鐵公司; {{TSE|2002}}) kán-chheng '''Tiong-kǹg''' (中鋼), Eng-bûn sok-siá '''CSC''', sī [[Tâi-ôan]] siōng-tōa ê [[kǹg-thih]] [[kong-si]], tī [[2006 nî]] sè-kài pâi-miâ tē 25.<ref>[http://www.worldsteel.org/?action=storypages&id=151 Top Steel Producers 2006]</ref> Tiong-kǹg ê chóng-kong-si kap [[kǹg-chhiúⁿ]] lóng tī [[Ko-hiông-chhī]] ê [[Sió-káng-khu]], tī [[Ko-hiông-káng]] káng-piⁿ, khò-kīn [[Tâi-ôan Kok-chè Chō-chûn|Tâi-ôan Kok-chè Chō-chûn Kong-si]].
 
Tiong-kǹg kong-si sī [[1971 nî]] 12 goe̍h 3 ji̍t sêng-li̍p, [[1974 nî]] khai-sí kiàn-siat, [[1977 nî]] khai-sí seng-sán. Bo̍k-chêng ū 4-ki [[ko-lô͘ ]]. 2006 nî Tiong-kǹg ê [[êng-gia̍p-gia̍h]] ū sin-tâi-phiò 1777 ek, [[chēng-siu-ek]] ū sin-tâi-phiò 477 ek.<ref name="busisitu">[http://www.csc.com.tw/csc_e/ss/an_9503e.pdf OVERVIEW OF THE BUSINESS SITUATION] OPERATION REPORT 2006</ref>. [[2008 nî]] 8 goe̍h 27 khai-síIn ê [[Tángtáng-sū-tiúⁿ]] [[Tiuⁿ Ka-chiok]] (張家祝), i sī [[Tiong-hôa-bîn Bîn-kok]] [[Tiong-hôa-bîn-kok Keng-chè-pō͘ |Keng-chè-pō͘ ]] ê [[hoat-jîn]] tāi-piáu.
 
Tiong-kǹg sī tī chèng-hú ê thui-tōng chi-hā sêng-li̍p, tī 1977 nî chóan-chòe [[kok-êng sū-gia̍p]]. Tī hoat-lu̍t-siōng, Tiong-kǹg í-keng tī [[1995 nî]] [[bîn-êng-hòa]]. Tiong-kǹg û chin-chōe [[koan-hē khì-gia̍p]], chham i pún-sin chò-hóe cho͘-ha̍p-sêng [[Tiong-kǹg Chi̍p-thôan]]. Tī [[Tâi-oân Ko-thih]], [[Ko-hiông Chia̍t-ūn]], [[Tâi-chek-tiān]] téng-téng mā-ū tâu-chu.