"Saⁿ-kak-hêng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Triangle.Labels.svg|thumb|204px|Saⁿ-kak-hêng ū 3 ê [[téng-tiám]] A, B, C; 3 ê piⁿ a, b, c; kap 3 ê kak α, β, γ.]]
'''Saⁿ-kak-hêng''' sī [[kí-hô-ha̍k]] ê 1 chióng ki-pún tô͘-hêng, ū 3 ê [[toanténg-tiám]] ham 3 ê piⁿ, ta̍k ê piⁿ sī 1 tiâu [[ti̍t-soàⁿ]] ê [[soàⁿ-koe̍h]]. [[Ta̍k]] ê toan-tiám ū 1 ê kak, 3 ê toan-tiám tō ū 3 ê kak.
 
{{phí}}
匿名使用者