"Venezia" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Lūi-pia̍t thè-ōaⁿ: kā chit ia̍h ùi Lūi-pia̍t:Venezia Séng ê comune sóa khì tī Lūi-pia̍t:Venezia Séng ê kong-siā
無編輯摘要
~ (Lūi-pia̍t thè-ōaⁿ: kā chit ia̍h ùi Lūi-pia̍t:Venezia Séng ê comune sóa khì tī Lūi-pia̍t:Venezia Séng ê kong-siā)
 
[[Lūi-pia̍t:Í-tāi-lī siâⁿ-chhī]]
[[Lūi-pia̍t:Sè-kài Ûi-sán]]
[[Lūi-pia̍t:Venezia Séng ê comunekong-siā]]