"Tai-á-bí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~
'''Tai-á-bí''' mā hō-chò '''káu-bú-tai''', '''káu-boé-sé''', '''káu-boé-tai''', '''tì-á''', '''sek-á''' he̍k-chiá-sī '''tai-á''', tī bîn-kan ū chē-chē khóan miâ teh kiò.
 
Khêng-si̍t tai-á-bí m̄-sī ko·-1-khóan [[si̍t-bu̍t]], sè-kài ta̍k-só·-chāi iá-chéng--ê hām ū lâng chèng-choh--ê tai-á-bí sī ū chiâⁿ cha̍p-chhò--ê.
 
The̍h [[Tâi-oân]] chò lē, it-poaⁿ kóng ê tai-á-bí sī sio̍k-tī [[si̍t-bu̍t-ha̍k]] [[Gramineae]]-kho ê 1-khóan it-liân-seng [[châng-á-lūi]](chháu-pún) ê si̍t-bu̍t.
1,082

次編輯